Schemat funkcjonalny i koncepcja

Schemat funkcjonalny

W przypadku projektu wnętrz na tym etapie określamy podział funkcjonalny pomieszczeń, rozmieszczenie sprzętów i mebli.

Wykonujemy 2 propozycje aranżacji w postaci rzutów  z góry. Schemat funkcjonalny można zamówić jako oddzielne opracowanie, może być również wstępem do dalszej pracy.

 

W przypadku projektowania architektoniczno-budowlanego jest to faza wstępna do wykonania koncepcji, polegająca na ustaleniu położenia i podstawowych funkcji  pomieszczeń w odniesieniu do założeń projektowych.

 

Koncepcja

W przypadku projektu wnętrz koncepcja zawiera elementy schematu funkcjonalnego oraz  projekt ogólnej kolorystyki pomieszczeń, widoki ścian, oraz wizualizacje.
Koncepcja wykonywana jest na podstawie rzutów dostarczonych przez Klienta, może ona stanowić oddzielne opracowanie lub też wchodzić w skład projektu wykonawczego.

W przypadku projektowania architektoniczno-budowlanego jest to wstępny projekt zawierający opracowanie formy przestrzennej obiektu wraz z rzutami i podstawowymi przekrojami, bez określenia szczegółowych  rozwiązań technicznych.

Koncepcja architektoniczna może stanowić odrębne opracowanie, bądź być częścią projektu architektoniczno-budowlanego.