Projekt

W przypadku projektu wnętrz jest to projekt wykonawczy zawierający elementy koncepcji oraz szczegółowe rysunki wykonawcze, rzuty, przekroje widoki ścian, wizualizacje.

Przystępując do projektu wykonawczego wykonujemy pomiar projektowanych pomieszczeń, na życzenie Klienta wykonujemy kosztorys oraz dobieramy konkretne sprzęty i meble (także w opcji wspólnych wizyt w sklepach).

Zakres projektu wykonawczego jest zawsze ustalany indywidualnie

Po zakończeniu projektu wykonawczego można rozpocząć realizację projektu.

W przypadku projektowania architektoniczno-budowlanego wykonujemy projekty budowlane oraz projekty wykonawcze.

Projekt budowlany wykonywany jest w celu uzyskania pozwolenia na budowę, w jego skład wchodzi dokumentacja projektowa oraz wszelkie uzgodnienia i dokumenty wymagane przepisami prawa.

Jako pracownia oferujemy przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Projekt wykonawczy zawiera szczegółowe rozwiązania elementów ujętych w projekcie budowlanym, wraz z rozwiązaniem detali.