Dialog

Wszystko zaczyna się od rozmowy…

Jest to punkt wyjścia do efektywnego poszukiwania rozwiązań funkcjonalnych i wizualnych.

Bardzo ważnym jest ustalenie podstawowych założeń projektu, określenie oczekiwań Inwestora, planowanego sposobu użytkowania danego obiektu, czy  pomieszczenia.

Nie mniej ważne jest ustalenie ram finansowych realizacji, tak aby projekt został odpowiednio dobrany do budżetu, jakim dysponuje Inwestor.

Na tym etapie ustalamy  zakres projektu, termin wykonania,  wykonujemy wstępną wycenę, by po wszystkich uzgodnieniach podpisać umowę.

Ten etap nie generuje żadnych kosztów po stronie Inwestora.

Po przyjęciu zlecenia przechodzimy do etapu schematu funkcjonalnego i koncepcji